www.reductor-dragnev.com
Меню

ПРОДУКТИ >> СЪЕДИНИТЕЛИ
Еластичен съединител ДК
  • еластичен съединител ДК
  • еластичен съединител ДК
 
  • saedinitel dk
  • saedinitel dk
 
тип-параметър   ДК-60 ДК-80 ДК-100 ДК-150 ДК-200 ДК-250
номинален въртящ момент Tk n Nm 10 40 100 400 800 1600
максимален въртящ момент Tk max Nm 12 48 120 480 960 1920
максимална честота на въртене nmax min-1 3500 3500 3500 3000 3000 3000
диаметри D mm 60 80 100 150 200 250
d1 mm 32 42 47 69 100 150
dminH8 mm 10 14 19 28 48 55
dmaxH8 mm 19 24 32 48 65 80
nxd/R mm M6 M6 M8 M12 M16 M20
дължини l mm 68 82 122 194 250 325
b mm 25 30 50 80 100 130
е mm 22 22 24 34 50 65
допустимо несъосие на валовете Y mm 2 3 3 4 5 5
макс. относ. завъртане на главините j deg 12o 12o 12o 10o 10o 9o
допустимо пресичане на осите b deg 2o 2o 2o 2o20' 2o40' 2o40'
допустимо осово изместване x mm 2 2 2 3 4 5